0
0

انواع شعاع اتمی

از آنجاییکه تعاریف مختلفی برای شعاع اتمی ارائه شده است این تعاریف بسته به نوع پیوند شیمیایی نیز متفاوت هستند. حقیقت این است که تعیین شعاع اتمی کار دشواری است زیرا در خصوص محل الکترون در لایه آخر، عدم قطعیت وجود دارد و این پدیده در اصل عدم قطعیت هایزنبرگ توضیح داده شده است.

شعاع کووالانسی

اگر دو اتم با یکدیگر پیوند کووالانسی برقرار کنند می ‌توان اندازه شعاع کووالانسی را تعیین کرد. در این حالت شعاع هر اتم برابر با نصف فاصله بین دو هسته اتم است زیرا در این پیوند هر دو اتم به یک اندازه الکترون ‌ها را جذب می ‌کنند.

شعاع یونی

شعاع یک اتم هنگام تشکیل یک یون یا پیوند یونی را شعاع یونی می ‌گوینند که با شعاع کووالانسی تفاوت دارد. اتم‌ ها در پیوند یونی اندازه ‌های متفاوتی دارند زیرا یکی از اتم‌ ها کاتیون و اتم دیگر آنیون است که شعاع کاتیون کوچکتر از شعاع آنیون است.

برای اندازه ‌گیری شعاع یونی یابد فاصله بین دو هسته ‌را بر اندازه اتم تقسیم کرد. طبیعی است که هرچه اندازه اتم بزرگتر باشد، شعاع آن نیز بزرگ ترخواهد بود.

شعاع فلزی

شعاع یک اتم در پیوند فلزی را  شعاع فلزی می گویند که در واقع نیمی از فاصله کل بین هسته دو اتم مجاور است. از آنجاییکه پیوند فلزی شامل گروهی از اتم‌ های یکسان در یک شبکه است، فاصله هر اتم با اتم دیگر نیز در این پیوند یکسان خواهد بود.

شعاع واندروالس

شعاع واندروالس شعاع فرضی یک کره سخت و معیاری برای بررسی اندازه اتمی است که فاقد پیوند شیمیایی است. شعاع واندروالس به عنوان نزدیک‌ ترین فاصله بین دو اتم یکسان و ناپیوندی تعریف می شود.

شعاع بور

شعاع بور یکی دیگر از تعاریف موجود در رابطه با شعاع اتمی است. شعاع بور در واقع یک ثابت فیزیکی است و به عنوان محتمل‌ ترین فاصله بین هسته و الکترون در اتم هیدروژن در حالت پایه تعریف می‌ شود.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
فیلد زیر را به عنوان مهمان پر کنید یا اگر عضویت دارید
نام*
آدرس ایمیل*
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید