0
0

چنانچه اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم شرکت کننده در پیوند برابر با صفر و یا ناچیز باشد (حدود ۰/۴)، الکترون های پیوندی به اشتراک گذاشته شده در پیوند به طور مساوی توسط دو اتم جذب می شوند. در واقع چگالی ابر الکترونی در یک پیوند کووالانس ناقطبی، به صورت یکنواخت و یکسان می باشد.

از جمله پیوندهای غیر قطبی می توان به پیوندهای N-N، O=O، Cl-Cl، Br-Br، H-H اشاره کرد.

پیوندهای غیرقطبی نیز نوعی پیوند کووالانسی هستند. برخلاف پیوندهای قطبی، پیوندهای غیرقطبی الکترون ها را به طور مساوی تقسیم می کنند. پیوند بین دو اتم یا چند اتم غیر قطبی است اگر اتم ها دارای الکترونگاتیوی یکسان یا اختلاف الکترونگاتیوی کمتر از ۰٫۴ باشند. نمونه ای از پیوند غیرقطبی پیوند در کلر است. کلر حاوی دو اتم کلر است. الکترون ها به طور مساوی تقسیم می شوند زیرا اختلاف الکترونگاتیوی بین دو اتم صفر است.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
فیلد زیر را به عنوان مهمان پر کنید یا اگر عضویت دارید
نام*
آدرس ایمیل*
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید