0
0

مول (mole) یکی از هفت واحد اساسی SI است و برای اندازه گیری ماده بخصوص ذرات در مقیاس اتمی مانند اتم ها ، مولکول ها ، یون ها و رادیکال ها و همچنین ذرات زیر اتمی مانند الکترون ها و پروتون ها استفاده می شود مورد استفاده قرار می‌گیرد.. به عنوان مثال، وقتی می گوییم یک مول سدیم کلرید(NaCl) در ارلن وجود دارد ، یعنی تقریباً 6.022 × 1023  مولکول NaCl در ارلن وجود دارد. برای اولین بار در سال 1894 ویلهلم استوالد شیمی دان آلمانی واحد Mol را از کلمه آلمانی Molekülu استخراج کرد.

مول به صورت تعداد اتمهایی که دقیقاً در 12 گرم از کربن 12 وجود دارد، تعریف می‌شود. این عدد برابر 6.022×1023 است و به نام عدد آووگادرو (Avogadro) شناخته می‌شود.

2H2+O2→2H2O2H2+O2→2H2O

واکنش بالا را این‌طور می‌توان بیان کرد که ۲ مول از هیدروژن با ۱ مول از اکسیژن واکنش می‌دهند تا ۲ مول آب به تولید برسد. همچنین از مول برای بیان تعداد اتم‌ها، یون‌ها، مولکول‌ها، الکترون و سایر کمیات استفاده می‌شود. غلظت یک محلول را به طور معمول به کمک مولاریته بیان می‌کنند که عبارتست از مقدار ماده حل شده در هر واحد حجم از محلول که در بیشتر موارد به صورت مول بر لیتر تعریف و با M نشان داده می‌شود.

در گذشته از عبارت «گرم مولکول» (g mol) برای بیان تعداد مول‌ مولکول‌ها و از واحد «گرم اتم» (g atom) برای تعداد مول اتم‌ها استفاده می‌شد. به طور مثال، یک مول از

MgBr2برابر با ۱ گرم مولکول MgBr2 و ۳ گرم اتم از این ماده بود.

 

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
فیلد زیر را به عنوان مهمان پر کنید یا اگر عضویت دارید
نام*
آدرس ایمیل*
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید