0
0

سامانه بسته Closed system يا سيستم بسته به یک سامانه فیزیکی گفته ميشود که هیچگونه تبادل جرم با محیط پیرامون خود ندارد. چون سیستم دارای جرم ثابتی است و انرژی می‌تواند بین سیستم ترمودینامیکی و محیط مبادله شود و یا در اثر انجام یک واکنش مواد درون سیستم تغییر کند. ویژگی‌های نوع انتقال جرم و انرژی در سامانه‌های بسته، در فيلد فیزیک، شیمی و مهندسی، متفاوت می‌باشد. سامانه بسته، سامانه‌ای ساده است که با محیط پیرامون خود، ارتباط برقرار نمی‌کند و اغلب با استفاده از نیروهای درونی و بدون ارتباط با محیط خارج می‌تواند به کار خود ادامه دهد
و به عكس آن ،محيط باز يا سامانه باز Open system به سامانه‌ای عنوان می‌شود که با محیط پیراموني خود، تعاملات خارج در قالب اطلاعات، انرژی یا انتقال مواد، داشته باشد و جریان مبادله انرژی میان سامانه و محیط برقرار است. عناصر تشکیل‌دهنده سامانه‌ها به‌طور مداوم در حال تغییر و دگرگوني است و از طرفي ، محیط پیرامون سامانه‌ها هم در حال تغییر و دگرگوني اند، که با برقراري ارتباط میان سامانه‌هاي باز و محیط اطراف و انجام مبادلات لازم، سامانه به‌نوعي به تعادل ميرسد . به این حالت تعادل، در سامانه‌های بسته ،تعادل ساکن یا استاتیکی و در سامانه‌های باز، تعادل پویا یا دینامیکی گفته مي‌شود.

درواقع :

سیستم بسته ( closed  system )

سيستمي ساده است كه با محيط خود ارتباط برقرار نمي كند . و بيشتر شبيه سيستمهاي مكانيكي در فيزيك و علوم تجربي است . در نظر كلاسيكها سازمان را به عنوان سيستمي بسته تلقي مي كردند . كه فقط متكي به عوامل و نيروهاي داخلي است و بدون ارتباط ، محيط خارج مي تواند مسايل خود را از طريق سلسله مراتب و تقسيم كار و روابط رسمي در داخل دستگاه حل و فصل كند .

سيستم باز ( opem  system ) :

سيستمي را باز گويند كه با محيط اطراف خود كنش متقابل داشته باشد كه نظريه هاي جديد مديريت سازمان ، سيستم بازي است كه به طور دايم با محيط اطراف خود در تعامل است كه لورديك فون برتالانفي در نيمه اول قرن بيستم نظريه سيستمي باز را ارائه داد . وي موجودات زنده را سيستمهاي بازي مي داند كه با محيط خود ارتباط دارند و داراي حالت تعادل هستند .

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
فیلد زیر را به عنوان مهمان پر کنید یا اگر عضویت دارید
نام*
آدرس ایمیل*
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید