0
0

عدد آووگادرو به عدد 6.022 140 76 × 1023  گفته می شود. این عدد به افتخار کاشف قانون آوگادرو Amedeo Avogadro ، نامگذاری شده است.

اگر به عدد آووگادرو واحد mol −1 اختصاص دهیم به صورت ثابت آووگادرو نامیده می شود و با NA مشخص می شود.. معادله زیر رابطه بین مول و عدد آوو را توصیف می کند:

word image 130 -

word image 131 -

چگونگی تبدیل مول به تعداد ذرات

ازعدد آووگادرو می‌توان به عنوان ضریب تبدیل برای تبدیل تعداد ذرات و تعداد مول یا جرم ماده استفاده کرد. همانطوری که می‌دانید هر مول ذره شامل 6.0226.022×1023 ذره است.

word image 142 -

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
فیلد زیر را به عنوان مهمان پر کنید یا اگر عضویت دارید
نام*
آدرس ایمیل*
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید