ویژگی های جذب آب مواد مبتنی بر سیمان بر اساس واکنش شیمیایی-Water absorption characteristics of cement-based materials based on the chemical reaction

با توسعه زیرساخت های شهری، مترو و سایر پروژه های زیرزمینی به تدریج در شهرهای مختلف در حال احداث هستند. بنابراین تأثیر جذب آب بر روی سطح مواد مبتنی بر سیمان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
یک مدل ریاضی و آزمایش نسبی جذب آب در ملات سیمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش زمان جذب، تغییر شعاع منافذ کاهش و کسر جرمی جذب افزایش یافت. امکان و جهت واکنش در طی این فرآیند مورد مطالعه قرار گرفت و نتیجه نشان داد که هیدرولیز صرفاً در این فرآیند رخ نداده است.

دانلود مقاله

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید